fbpx

Business news EN

Sweetland

Wednesday, 22/05/2019

Time Out - Coffee 2 go

Saturday, 12/01/2019

ANK M SPORT Sport equipment

Sunday, 16/12/2018

Popular EN Naslovna

Gil Dooel Spedicion

Friday, 16/03/2018

Pharmacy Elena-Farm

Friday, 23/03/2018

Avto skola PRIMA

Monday, 05/03/2018

Models Shoes

Monday, 05/03/2018

ОЗЕН РЕД НА АВТОБУСКАТА СТАНИЦА ВО ГЕВГЕЛИЈА | 034/611-003

 

 Гевгелија - Скопје

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
6:00
Гевгелија
Скопје
понеделник - петок (не оди неработни празници)
РУЛЕ Турс (ДИРЕКТЕН)
7:18
Гевгелија
Скопје
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Удово, Д. Капија, Неготино, Велес)
10:00
Гевгелија
Скопје
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Удово, Д. Капија, Неготино, Велес)
13:18
Гевгелија
Скопје
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Удово, Д. Капија, Неготино, Велес)
18:18
Гевгелија
Скопје
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Удово, Д. Капија, Неготино, Велес)
 

 Гевгелија - Струмица

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
05:50
Гевгелија
Струмица
понеделник - сабота
Амиго (Богородица, Стојаково, Богданци)
06:30
Гевгелија
Струмица
понеделник - сабота
Трансбалкан (Удово, Валандово)
08:00
Гевгелија
Струмица
секој ден
Амиго (Богородица, Стојаково, Богданци)
13:00
Гевгелија
Струмица
понеделник - сабота
Амиго (Богородица, Стојаково, Богданци)
14:30
Гевгелија
Струмица
понеделник - сабота
Трансбалкан (Удово, Валандово)
16:35
Гевгелија
Струмица
секој ден
Амиго (Богородица, Стојаково, Богданци)
 

 Гевгелија - Битола

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
05:20
Гевгелија
Битола
понеделник - сабота
Трансабалкан (преку Неготино, Кавадарци, Прилеп)
 

Гевгелија - Стојаково

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
08:00
Гевгелија
Стојаково
понеделник - сабота
Амиго (преку Богородица)
15:00
Гевгелија
Стојаково
понеделник - сабота
Амиго (преку Богородица)
17:10
Гевгелија
Стојаково
понеделник - сабота
Амиго (преку Богородица)
21:00
Гевгелија
Стојаково
понеделник - сабота
Амиго (преку Богородица)
 

Гевгелија - Дојран

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
06:45
Гевгелија
Дојран
понеделник - петок
Амиго (преку Богданци)
10:45
Гевгелија
Дојран
понеделник - петок
Амиго (преку Богданци)
 

Гевгелија - Негорци

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
06:30
Гевгелија
Негорци
понеделник - сабота
Дори
10:00
Гевгелија
Негорци
понеделник - петок
Амиго
 

Гевгелија - Прдејци

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
10:00
Гевгелија
Прдејци
понеделник - петок
Дори (преку Негорци)
14:00
Гевгелија
Прдејци
понеделник - сабота
Дори (преку Негорци)
15:00
Гевгелија
Прдејци
понеделник - сабота
Дори (преку Негорци)
17:00
Гевгелија
Прдејци
понеделник - петок
Дори (преку Негорци)
 

Гевгелија - Миравци

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
12:00
Гевгелија
Миравци
понеделник - петок
Амиго (преку Смоквица, Милетково)
15:00
Гевгелија
Миравци
понеделник - сабота
Амиго (преку Смоквица, Милетково)
17:10
Гевгелија
Миравци
понеделник - петок
Амиго (преку Смоквица, Милетково)
 

Скопје - Гевгелија

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
08:30
Скопје
Дојран
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Велес, Неготино, Д.Капија, Гевгелија, Богданци)
11:00
Скопје
Дојран
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Велес, Неготино, Д.Капија, Гевгелија, Богданци)
14:00
Скопје
Дојран
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Велес, Неготино, Д.Капија, Гевгелија, Богданци)
16:00
Скопје
Богданци
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Велес, Неготино, Д.Капија, Гевгелија)
18:00
Скопје
Богданци
секој ден
РУЛЕ Турс (преку Велес, Неготино, Д.Капија, Гевгелија)
 

Струмица - Гевгелија

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
09:20
Струмица
Гевгелија
понеделник - сабота
Амиго (преку Богданци, Стојаково, Богородица)
10:00
Струмица
Гевгелија
понеделник - сабота
Трансбалкан (Валандово, Удово)
12:20
Струмица
Гевгелија
секој ден
Амиго (преку Богданци, Стојаково, Богородица)
15:20
Струмица
Гевгелија
понеделник - сабота
Амиго (преку Богданци, Стојаково, Богородица)
17:00
Струмица
Гевгелија
понеделник - сабота
Трансбалкан (Валандово, Удово)
19:00
Струмица
Гевгелија
секој ден
Амиго (преку Богданци, Стојаково, Богородица)
 

Битола - Гевгелија

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
15:00
Битола
Гевгелија
понеделник - сабота
Трансабалкан (преку Прилеп, Кавадарци, Неготино, Д.Капија)
 

Скопје - Гевгелија - Солун

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
08:30
Скопје
Солун
секој ден
преку Гевгелија
 

Солун - Гевгелија - Скопје

време на поаѓање
место на поаѓање
дестинација
ден
превозник
19:00
Солун
Скопје
секој ден
преку Гевгелија

 

 

Клик Веб Студио

Weather

 
Go to top