Djevdjelija sa svojim položajem zauzima vodeće mesto u ekonomskom razvoju regiona i povoljno utiče na poslovnu klimu tako što učestvuje u mnogim državnim projektima.

O tome koliko se Djevdjelija razvila,najbolje govori jedan od njenih glavnih spomenika, "Stara lokomotiva" koja verno dočarava duh modernizacije i osavremenjavanja kao vodeću silu Djevdjelije. Taj geografsko-istorijski simbol zauzima posebno mesto za ovaj "grad-stanicu" kroz koji prolaze poznate linije: na pocetku je to bila linija Atina-London, a kasnije Solun-Skoplje-Beograd.

Mozemo reći da je Djevdjelija prosla kroz preobražaj koji je trajao oko 150 godina i obuhvata tri perioda:

-U periodu postojanja Otomanskog carstva,Djevdjelija je bila poznata u Evropi po trgovini svilenom bubom što je predstavljalo osnovni izvor zarade stanovnistva;

-U periodu izmedju dve Jugoslavije (Kraljevina i SFRJ), poljoprivreda,saobraćaj i trgovina su glavni nosioci privredne aktivnosti;

-U periodu osamostaljenja države pa do danas,osim pomenutih grana privrede, Djevdjelija postaje poznata kao "resort city" i time dobija titulu "Makedonski Las Vegas".

Danas, "Stara lokomotiva" predstavlja pravac koji vodi ka evropskoj budućnosti u kojoj će Djevdjelija postati jedan od najotvorenijih i najgostoljubivijih gradova na zemlji.

Ono što Djevdjeliju čini privlačnom za strane i domaće investitore je njen geografski, ekonomski i kulturni karakter i stalno ulaganje u modernizaciju infrastrukture kako bi se zadovoljili odgovarajući standardi.

Svojom lokacijom i mediteranskom klimom, Djevdjelija pruža mogućnost za razvoj u raznim oblastima.

Karakteristike klime i zemljišta pogoduju razvoju organske poljoprivredne i prehrambene industrije. Djevdjelija se nalazi na jugu zemlje gde protiče reka Vardar i jos četiri male reke. Sa svojih 240 sunčanih dana u godini predstavlja plodno tlo za uzgajanje voća, povrća, vinograda i krmnog bilja. Topla voda u Negorcima, Prdejcima i Smokvicama pruža mogućnost za zagrevanje i stvaranje idealnih uslova za staklene bašte tokom zime kao i za razvoj termalnog turizma za kojim postoji sve veća zainteresovanost. Pored toga, samo 30 km dalje,nalazi se Dojransko jezero čija voda je bogata jodom i preporučuje se za lečenje sinusa, bronhitisa, prehlada i zarastanje rana i opekotina. Osim toga,reljef koji prelazi iz ravničarskog u brdsko-planinski bogat šumama i pašnjacima omogućava razvoj živinarstva i stočarstva.

Zapadno od grada,pružaju se planinski venci Kožuf i planina Pajak gde kombinacijom mediteranske i kontinentalne klime stvara se posebna lokalna klima koja pogoduje životu divljih životinja. Zaštićene vrste divljih životinja su divlja svinja, srna i medved,  od ostalih mogu se naći kuna, vuk, lisica, jastreb, divlji kunić, grlica i više vrsta golubova. Ova oblast takodje je bogata lekovitim biljem, a od šumske vegetacije treba spomenuti endemsku vrstu zimzelenog drveta, tzv. "Go čovek", čija je crveno smedja kora nežna kao ljudska koža pa zato i nosi taj naziv. Ovde, na visini od 2000 metara, nalazi se jedan od najelitnijih ski centara cija je izgradnja započeta 2001.godine, koji ima žičaru za šest osoba i ski staze duge 16 km. Na visini od 712 metara, nalazi se turističko naselje tzv. "Smrdljiva voda" poznato po mineralnim izvorima koji leče bolesti želuca i bubrega. Pored toga, na 1520 metara nadmorske visine, izvire Konska reka koja pruža mogućnost za odmor i rekreaciju.

U zadnje dve decenije, grad je postao izuzetno atraktivan za investiranje. Razlog za to je njegova lokacija. Granični prelaz sa Grčkom "Bogorodica Evzoni" je samo 3 km udaljena, a 80 km odavde je Solunska luka kao i obnovljen auto-put E-75/koridor 10.

Da postoji povećana potražnja za zabavom i aktivnim zivotom, govori i činjenica da je ovde izgradjeno i renovirano nekoliko kazina i hotela sa 5 zvezdica kao što su Princeza i Flamingo koji se nalaze na granici,kao i Apolonija u samom centru grada. Oni takodje učestvuju u organizaciji raznih kulturnih i umetničkih dešavanja i manifestacija lokalnog i drzavnog karaktera. Razni restorani i kafići ovde nude domaće specijalitete. Sve to dovelo je do toga da Djevdjelija postane obavezna stanica za odmor i rekreaciju a to dalje dovodi do poboljšanja ponude raznih usluga nege i zdravstvene zaštite,posebno u oblasti stomatologije.

Djevdjelija se ne razvija samo u oblasti turizma i usluga, već i u oblasti tehnoloških dostignuća. Izgradnjom vetroparka Bogdanci u blizini, nastali su gradovi koji koriste obnovljive izvore energije.

Osnovni i ključni pokretački fakor razvoja su sami gradjani koji su svojom otvorenošću za saradnju i gostoprimstvo,najzasluzniji za ovakav napredak Djevdjelije.

 

 

Social Share:

Era cosmetics by Elena Risteska

Era cosmetics by Elena Risteska

Go to top