WHO WE ARE
Gevgelija.BIZ è првиот бизнис портал во Гевгелија кој успешно ги претставува Вашите компании и сите бизнис можности во регионот во преку 124 земји од светот. Предводен од маркетинг одделот на KLIK WEB STUDIO и со преку десетици илјади посетители, веќе 15 години остварува врска меѓу вашиот бизнис и бизнис заедницата од национална и интернационална рамка.
 
 
Our mission
Основна задача на порталот è да ги претстави компаниите и разните трговски и индустриски претпријатија во секој дел од интернет сферата. Тоа го постигнува преку својата развиена дигитална маркетинг стратегија што овозможува високо позиционирање на Google и на останатите пребарувачи.
 
Our vision
Gevgelija.BIZ è создавање најголема интернет база на компании и фирми од општина Гевгелија каде секој еден посетител, потенцијален инвеститор, клиент или побарувач на услуги ќе има најбрза и најефикасна достапност до самите.
 
 
Social Share:

Era cosmetics by Elena Risteska

Era cosmetics by Elena Risteska

Go to top